top of page
Kort historikk
Hvor er vi
Parkering

Driften på Tou Brug kom i gang i 1859. Her ble det bygd ei kornmølle og et bryggeri. Det hørte med jord til eiendommen og det ble tidlig bygd en driftsbygning, Bruksløa. Denne ble senere utvidet med en etasje. Det ble drevet et omfattende jordbruk, og garden var en av de største på Tau.

Allerede i 1857 ble Villa Tau bygd som direktørbolig. Her bodde direktøren om sommeren, om vinteren var bostedet Stavanger. Da ble huset brukt til representasjon og selskapelige sammenkomster.

Det ble også anlagt en park med spaserveier, trappeganger, bed og busker. I tillegg ble det anlagt en tennisbane og en paviljong på knausen bak løa.

Strand kommune kjøpte parken med bygninger og bruksløa i 2001. Eiendommen blir forvaltet av Stiftelsen Tou Brug, mens drift og vedlikehold blir utført av Mølleparkens Venner.

Parkering er begrenset innenfor Mølleparkens område. Men det kan parkeres nede ved småbåthavna og  ved Circle K bensinstasjonen ved riksvegen. Derfra er det kort veg til parken over gangbrua ved Møllefossen.

Det er ikke tillat å parkere innenfor Tau Mølle sitt industriområde.

bottom of page